TAFSIR MIMPI -SIRI 7 (GLOSSARI)

18 06 2009

A

ANGGOTA KELUARGA *menurut Islam: Anggota Keluarga: Bermimpi mempunyai anak lelaki yang remaja bererti kemegahan dan kekuatan bagi anda. Perempuan yang bermimpi mempunyai anak lelaki yang sudah dewasa bererti satu kebaikan yang akan datang. *menurut Barat: Anggota Keluarga: Mimpi ini boleh baik atau buruk, tergantung pada hubungan anda dengan keluarga. Bermimpi ayah bererti hal-hal berkaitan dengan kuasa, bermimpi ibu bermakna hal-hal berkenaan dengan perlindungan/perlindungan lampau, bermimpi adik-beradik bererti saingan, bermimpi datuk-nenek bererti kebijaksanaan, bermimpi anak anda melambangkan anda seperti anak atau hal-hal berkaitan dengan zaman kanak-kanak anda. AIR *menurut Barat: Air: Air melambangkan emosi dan perasaan anda, di mimpi ia menggambarkan hidup dan kelahiran. Menyeberang sebuah sungai bermakna perubahan, sungai kecil yang mengalir dengan cepat menunjukkan emosi yang tidak dapat dikuasai, kolam terang menunjukkan permulaan baru, air berlumpur atau pusaran air bererti masalah yang tidak diduga-duga. ALLAH S.W.T : Al-Ustaz Abu Sa’id berkata: “Sesiapa yang melihat seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah S.W.T. dan Allah memandang kepadanya, maka mimpi itu merupakan mimpi rahmat jika yang bermimpi itu orang salih. Tetapi kalau yang bermimpi itu bukan orang salih, maka itu merupakan peringatan.”

B

BERTELANJANG *menurut Islam: Bertelanjang: Bermimpi kehilangan sebahagian pakaiannya atau barang-barang di rumah bermakna akan hilang sebahagian hartanya. Bermimpi seolah-olah akan menanggalkan kasut bermakna anda akan berpisah dengan isteri atau pembantu anda. *menurut Barat: Bertelanjang: Mimpi ini bererti keadaan yang memalukan ataupun anda berkhuatir membuat kesalahan lalu didedahkan. Jika ditangkap oleh orang lain sebelum berpakaian sepenuhnya, bermakna anda belum bersiap-siap sebagaimana mestinya. BINATANG *menurut Islam: Binatang: Bermimpi suara singa bererti takut kepada raja yang zalim, bermimpi suara kuda bermakna anda akan mendapat pemberian dari lelaki yang mulia, bermimpi suara kulit ular bererti menjauhkan diri dari musuh yang menyembunyikan permusuhan dan berusaha untuk mengalahkannya, bermimpi percakapan burung bermakna baik dan ialah satu petanda bahawa orang yang bermimpi bertambah mulia, bermimpi suara kucing menunjukkan memalukan pembantu yang pencuri. *menurut Barat: Binatang: Bermimpi singa bererti hal-hal berkenaan dengan keberanian, bermimpi kuda menunjukkan hal-hal berkenaan dengan kuasa, bermimpi ular menunjukkan kesuburan, bermimpi binatang liar yang berlaga bermakna pertengkaran di kalangan keluarga, percakapan burung bermakna kebahagiaan, lebah berdengung-dengung bererti baik untuk perniagaan, kucing berwarna hitam menandakan nasib baik. BUAYA *menurut Barat: Buaya: Anda akan ditipu oleh kawan anda. Musuh akan menyerang anda. Mimpi yang memberi amaran.

D

DARAH *menurut Islam: Darah: Darah yang keluar dari hidung, jika ia banyak cair, bermakna harta yang berpanjangan. Jika ia kental, bermakna keguguran kandungan (anak). Jika dia lihat darah itu mengotori pakaiannya bermakna dia akan mendapat harta yang tidak baik dan akan melakukan dosa. Jika darah itu tidak mengotori pakaiannya bererti dia akan keluar dari dosanya (terampun dosanya). *menurut Barat: Darah: Bermimpi pakaian yang berdarah, bererti musuh yang mencuba membinasakan kerjaya anda yang bermula berjaya. Melihat darah yang mengeluar dari luka bermakna kebimbangan dan penyakit, mahupun urusan niaga yang buruk dengan orang asing. DIKEJAR *menurut Islam: Dikejar: Bermimpi diikuti oleh orang pemuda bermakna anda akan berjumpa dengan musuh. *menurut Barat: Dikejar: Ini adalah mimpi kebimbingan, kadang-kadang mimpi ini ialah ketakutan benar bahawa akan diserang atau digertak. Secara lambang, ia menunjukkan anda mencuba melepaskan diri dari situasi yang susah ataupun anda tidak menghadapi hakikat.

G

GIGI *menurut Islam: Gigi: adapun gigi maknanya adalah keluarga rumah tangga lelaki. Maka gigi sebelah atas adalah keluarganya yang lelaki dan sebelah bawah keluarga yang perempuan. Gigi yang goyang: jika sebahagian gigi goyang, menunjukkan ada yang akan berpenyakit. Gigi yang jatuh dan hilang menunjukkan kematian atau hilang buat selama-lamanya. *menurut Barat: Gigi: hubungan tidak menyenangkan dengan penyakit atau orang yang membingungkan. Gigi yang goyang: kegagalan dan khabar buruk. Gigi yang hilang: kemalangan dengan tiba-tiba.

H

HAJI DAN UMRAH: Al-Ustaz Abu Sa’id berkata: “Sesiapa yang melihat dia pergi mengerjakan haji pada musimnya, maka kalau dia belum haji akan dapat mengerjakan haji, kalau dia sedang sakit akan sembuh, kalau dia mempunyai hutang akan dapat membayar hutangnya, kalau dia sedang ketakutan dia akan merasa aman, kalau dia miskin akan menjadi kaya, kalau dia musafir akan selamat, kalau dia telah digulingkan atau ditendang akan kembali mendapat jawatan, kalau dia sesat akan mengetahui arah dan petunjuk dan kalau dia dalam kesusahan akan mendapat kelapangan.” Orang yang melihat pergi mengerjakan haji tetapi sudah habis waktunya, maka kalau dia seorang pemimpin akan digulingkan, kalau dia peniaga akan merugi, kalau dia musafir akan terkandas di perjalanan, kalau dia sihat akan berpenyakit. Orang yang melihat seolah-olah dia mengerjakan haji atau umrah bererti panjang umurnya dan tetap pendiriannya. Orang yang bermimpi tawaf di Baitullah akan mendapat jawatan yang mulia. Orang yang bermimpi tawaf di atas tunggangan bererti dia menyetubuhi wanita yang sedang ihram.

J

JIN *menurut Islam: Jin: Orang yang bermimpi bertukar menjadi jin bererti kuat tipu dayanya. Melihat sihir jin dalam tidur menunjukkan tipu daya. Bermimpi melihat jin, pada asalnya mereka adalah kelompak yang suka mengajak manusia berkhayal dan menipu manusia. JATUH *menurut Barat: Jatuh: Bererti kekurangan keselamatan, kekurangan yakin pada diri sendiri, ketakutan kegagalan, ketidakbolehan menguasai situasi tertentu, atau hanya mempunyai punca jasmaniah: kejatuhan mengejut tekanan darah.

K

KUCING *menurut Islam: Kucing: mendengar suara kucing bererti memalukan pembantu yang mencuri. *menurut Barat: Kucing: nasib buruk jika anda tak berjaya menghalaunya atau membunuhnya

L

LABAH-LABAH *menurut Barat: Labah-labah: Melihat labah-labah bermakna anda akan berhati-hati, bekerja dengan rajin dan menemui sukses. Labah-labah yang besar bermakna sukses yang cepat. Tapi kalau anda dikejar atau digigit labah-labah tersebut bermakna masalah atau kesukaran dengan kejayaan tersebut.

M

MALAIKAT: Al-Ustaz Abu Sa’id berkata: “Melihat malaikat dalam tidur, jika malaikat itu yang dikenal dan dalam keadaan bergembira, maka akan berlaku sesuatu bagi orang yang bermimpi. Sesuatu yang dimaksudkan itu termasuklah kemegahan, kekuatan, berita menggembirakan, mendapat pertolongan setelah dizalimi, sembuh, setelah berpenyakit, tenteram setelah dalam ketakutan, kaya setelah miskin, bergembira setelah menderita, dapat menghajikan kawannya atau dia syahid dalam peperangan.”

MATI *menurut Islam: Mati: Melihat mati dalam mimpi adalah penyesalan daripada perkara yang sangat besar. Melihat seolah-olah anda mati, kemudian anda hidup lagi, bererti anda mempunyai dosa kemudian anda bertaubat. *menurut Barat: Mati: Melihat seolah-olah anda mati bererti anda diancam oleh orang atau situasi yang sudah membantu anda terlebih dahulu. Melihat mati dalam mimpi bererti nasib buruk dan dukacita bagi anda dan kawan anda. Melihat seseorang mayat bermakna akhir situasi. Melihat kawan yang mati boleh mengerti hanya anda akan meninggalkan dia.

MAYAT *menurut Islam: Mayat: Sesiapa yang bermimpi melihat mayat seseorang (yang sudah mati), seolah-olah dia mati lagi, lalu orang-orang menangisnya, yakni tidak sampai berteriak dan meratap, maka ini menunjukkan akan berkahwin salah seorang zuriatnya. Sesiapa yang bermimpi menjumpai mayat, maka dia akan mendapat harta. *menurut Barat: Mayat: Khabar buruk perniagaan atau berkenaan dengan seorang yang tidak hadir. MUHAMMAD S.A.W.: Dari Sa’id bin Qais, dari ayahnya, katanya Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tidak masuk neraka orang yang melihat aku dalam tidurnya.”

P

PARA RASUL: lihat Para Rasul Al-Ustaz Abu Sa’id berkata: “Bermimpi melihat para nabi ada dua kemungkinan. Mungkin merupakan khabar gembira dan mungkin juga suatu peringatan. Pertama melihat hal atau keadaannya yang sebenar. Ini menunjukkan orang yang bermimpi itu baik, sempurna, mulia dan menang dari musuh-musuhnya. Kedua, melihat nabi tidak seperti keadaannya yang sebenar. Misalnya dia melihat nabi dalam keadaan cemberut atau masam mukanya. Ini menunjukkan buruknya keadaan orang yang bermimpi itu dan bersangatan musibah yang diterimanya tetapi akhirnya Allah melapangkannya. Kalau dia bermimpi melihat seolaholah dia membunuh nabi, itu menunjukkan bahawa dia tidak menunaikan amanah menyalahi janji.”

S

SAHABAT DAN TABIIN: Sesiapa yang melihat salah seorang dari mereka atau sekalian mereka dalam keadaan hidup, maka melihat itu dikira kuat agamanya. Ini juga menunjukkan bahawa yang bermimpi itu akan memperoleh ketinggian dan kemuliaan. Kalau ada orang yang melihat seolah-olah dia termasuk sahabat atau tabiin, maka dia akan menghadapi kesusahan, tetapi akhirnya mendapat kelapangan. Kalau selalu melihat mereka, maka akan lapang kehidupan. SINGA *menurut Islam: Suara singa: mendengar suara singa bererti takut kepada raja yang zalim.

*menurut Barat: Singa: bermimpi singa bererti anda berkuasa besar, kalau anda menewaskan singa itu, anda akan menang, kalau ditewaskan oleh singa, maka anda akan mudah dikecam oleh serangan musuh. Suara singa: mendengar suara singa bererti kemajuan tidak di sangka-sangka dan populariti dengan kaum wanita.

SURAH-SURAH

Dalam Quran ada 114 surah. Setiap surah mempunyai takwil tertentu. Di bawah ini disebutkan takwil setiap surah secara tertib:

Al-Fatihah: Dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ditutup pintu keburukan.

Al-Baqarah: Panjang umurnya dan baik agamanya.

Ali Imran: Bersih diri dan bersih jiwanya serta sanggup menghujah pihak-pihak yang batil.

An-Nisa’: Menjadi pembagi-bagi harta warisan, mewarisi wanita dan mewariskan harta kerana umurnya yang panjang.

Al-Ma’idah: Tinggi darjatnya,kuat keyakinannya dan baik kewarakannya.

Al-An’am: Banyak binatang peliharaannya dan dia menjadi pemurah.

Al-A’raf: Tidak akan keluar dari dunia sebelum dia menginjak bukit Turisina.

Al-Anfal: Menang melawan musuh dan dia mendapat harta ghanimah. At-Taubah: Hidup terpuji di tengah-tengah masyarakat dan mati dalam keadaan bertaubat.

Yunus: Bagus ibadatnya dan man daripada tipudaya serta ilmu sihir.

Hud: Berhasil tanam-tanamannya dan berkembang binatang ternaknya.

Yusuf: Pada mulanya dia dianiaya orang tetapi kemudian pergi merantau dan berhasil di perantauan.

Al-Ra’du Ibrahim: Menghafaz banyak doa dan cepat beruban. Bagus agama dan urusannnya di sisi Allah.

Al-Hijr: Terpuji di sisi Allah SWT dan di sisi manusia.

An-Nahl: Diberikan ilmu dan kalau dia sedang sakit bererti dia akan sembuh.

Bani Israil: Mulia di sisi Allah SWT dan menang melawan musuh-musuhnya.

Al-Kahfi: Tercapai cita-citanya dan panjang umurnya sehingga dia bosan hidup dan rindu akan mati.

Maryam: Menghidupkan sunah para nabi, dituduh dan dihinakan teteapi akhirnya terbukti kesuciannya.

Taha: Kebal dari khianat tukang-tukang sihir.

Al-Anbiya’: Mendapat kemudahaan dan kebahagiaan setelah menghadapi pelbagai kesusahan dan mendapat ilmu dan khusyuk.

Al-Haj: Dapat mengerjakan haji berulang-ulang insya-Allah. Al-Mukminun: Kuat imannya dan mati dalam iman.

An-Nur: Allah SWT menerangi hati dan kuburnya. An-Furqan: Menjadi pemisah antara yang hak dan batil.

As-Syu’ara: Allah SWT melindunginya dari kejahatan.

An-Naml: Diberikan kerajaan atau kekuasaan.

Al-Qasas: Diberikan perbendaharaan yang halal.

Al-Ankabut: Dia dalam penjagaan Allah SWT sehingga matinya.

Ar-Rum: Allah SWT memberikan kekuatan kepadanya untuk menakluki negeri kaum musyrikin ramai umat yang mendapat pertunjuk di tangannya.

Luqman: Diberikan hikmah.

As-Sajdah: Mati di atas sejadahnya dan menjadi orang yang berjaya di sisi Allah SWT.

Al-Ahzab: Menjadi kelompok orang bertakwa dan pengikut kebenaran.

Saba’: Zuhud di dunia dan suka beruzlah (mengasingkan diri dari masyarakat yang banyak mengerjakan dosa).

Fatir: Allah SWT membukakan pintu-pintu nikmat kepadanya.

Yasin: Dijadikan sebagai pencinta pengikut Rasulullah SAW.

As-Saffat: Mendapat anak yang taat dan mempunyai keyakinan.

Sad: Pandai bertukang dan banyak hartanya.

Al-Zumar: Bersih agamanya dan baik akhir hayatnya.

Al-Mukmin: Diangkat darjatnya di dunia dan akhirat dan mengalir kebaikan-kebaikan melalui tangannya.

Hamim As-Sajdah: Menjadi penyeru kepada yang hak dan ramai yang mencintainya.

Hamim Ain Sin Qaf: Panjang umurnya.

Al-Zukhruf: Jujur dalam percakapannya.

Al-Dhukan: Diberikan kekayaan.

Al-Jasiah: Menjadi khusyuk dan takut kepada Allah SWT.

Al-Ahqaf: Melihat perkara-perkara ajaib di dunia.

Muhammad: Menjadi baik sirah (perjalanan hidupnya).

Al-Fath: Diberi taufik untuk berjihad.

Al-Hujurat: Allah SWT merahmatinya.

Qaf: Dimurahkan rezekinya.

Al-Zariat: Menjadi tanam-tanamnya.

Al-Tur: Bererti dia sudah dekat dengan Makkah Al-Mukarramah.

An-Najm: Mendapat anak yang cantik dan terpandang.

Al-Qamar: Kebal daripada ilmu-ilmu sihir.

Ar-Rahman: Mendapat nikmat di dunia dan mendapat rahmat di akhirat.

Al-Waqi’ah: Bersegera kepada taat.

Al-Hadid: Sihat badan dan dipuji orang.

Al-Mujadalah: Membantah pihak yg. batil serta sanggup memberikan hujah-hujah bernas.

Al-Hasyar: Dia mengancurkan musuh-musuhnya.

Al-Mumtahanah: Mendapat rintangan dan cubaan tetapi diberi ganjaran.

As-Saff: Ingin mati syahid.

Al-Jum’at: Allah SWT mengumpulkan pelbagai kebaikan baginya.

Al-Munafiqun: Lepas daripada kemunafikan.

At-Taghabun: Tetap di atas petunjuk.

At-Talaq: Terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri dan terkadang sampai kepada perceraian.

Al-Mulk: Besar kerajaannya.

Nun al-Qalam: Diberi kefasihan dan pandai menulis.

Al-Haqqah: Dia berdiri di atas hak.

Al-Ma’arij: Berada dalam keadaan aman di ditolong.

Nuh: Menjadi penyeru kepada kebaikan dan pencegah dari yang mungkar serta mengalahkan musuh-musuhnya.

Al-Jin: Terpelihara dari gangguan syaitan.

Al-Muzammil: Diberi taufik untuk mengerjakan solat tahjud.

Al-Mudassir: Baiklah tempat tidurnya dan dia menjadi orang sabar.

Al-Qimayah: Tidak mahu bersumpah untuk selama-lamanya.

Al-Insan: Menjadi orang yang pemurah, bersyukur dan baik penghidupannya.

Al-Mursalat: Diluaskan rezekinya.

‘Amma Yatussalun: Menjadi mulia dan masyur kemuliaannya.

An-Nazi’at: Dicabut kesusahan dan sifat khianat dari hatinya.

‘Abasa: Dia memberikan zakat dan sedekah.

Al-Takwir: Banyak melancong dan banyak mendapat keuntungan.

Al-Infitar: Dekat kepadanya raja-raja dan pembesar serta mereka menghormatinya.

Al-Mutaffifin: Allah SWT memberikan sifat amanah kepadanya, sifat adil dan menyempurnakan janji.

Al-Insyiqaq: Ramai anak dan keturunannya.

Al-Buruj: Lepas dari dukacita dan mendapat ilmu. Ada yang mengatakan ilmu yang dimaksud ialah ilmu nujum.

At-Tariq: Diberi taufik untuk banyak bertasbih.

Al-A’la: Mudah segala urusannya.

Al-Ghasiyah: Naik pangkat atau martabatnya.

Al-Fajr: Diberi pakaian yang cantik-cantik.

Al-Balad: Allah SWT memberikan taufik kepadanya sehingga dia suka membei makan kepada orang lain, memuliakan anak yatim dan menyayangi orang-orang daif.

As-Syams: Diberikan kepintaran, kecerdikan dan kefahaman.

Al-Lail: Diberi taufik untuk qiyamullail dan terpelihara daripada terbongkarnya rahsianya.

Ad-Dhuha: Dia memuliakan orang-orang miskin dan anak yatim.

Al-Alaq: Dijadikan atau menjadi orang yang tawaduk, fasih dan cantik tulisannya.

Al-Qadar: Panjang umur serta tinggi martabatnya.

Al-Bayyinah: Dengan izin Allah, mendapat pertunjuk di tangannya kaum yang zalim.

Al-Zalzalah: Allah mengoncongkan dengannya tumit orang-orang kafir.

Al-‘Adiyat: Mendapat kuda. Al-Qariah: Menjadi mulia kerana bertakwah dan banyak beribadah.

At-Takasur: Menjadi zuhud dan tidak menumpuk harta.

Al-Asr: Dijadikan orang yang sabar dan mentaati kebenaran. Dan juga dia rugi dalam perniagaan tetapi akhirnya mendapat keuntungan yang banyak.

Al-Humazah: Dia mengumpul harta yang banyak yang bermanfaat baginya untuk amal-amal kebajikan.

Al-Fil: Ditolong untuk menentang musuh-musuhnya dan di tangannnya Islam dapat menakluki kawasan musuhnya.

Al-Quraisy: Dia memberi makan orang-orang miskin dan terjadi hubungan erat di antaranya dan hamba Allah yang lain.

Al-Ma’un: Berjaya mangalahkan orang-orang yang menentangnya.

Al-Kausar: Banyak kebaikannya di dua negeri. Al-Kafirin: Diberi taufik untuk menentang orang-orang kafir.

An-Nasr: Allah SWT menolongnya untuk melawan musuh-musuhnya. Bermimpi membaca surat Al-Nasr juga menandakan dekatnya ajal orang yang bermimpi itu kerana ini merupakan surah pemberitahuan Rasulullah saw akan dekatnya ajalnya.

Al-Lahab: Sebahagian orang munafik memusuhinya tetapi akhirnya dikalahkan oleh Allah

Al-Ikhlas: Mendapat kesenangan, mulia dan terpelihara akidahnya. Menurut satu pendapat sikit keluarganya, tetapi senang hidupnya. Ada yang mengatakan bermimpi membaca surat ini menunjukkan dekatnya ajalnya.

Al-Falaq: Allah SWT memeliharanya daripada kejahatan manusia dan jin, daripada gangguan binatang dan dengki manusia.

Al-Nas: Selamat daripada gangguan syaitan dan tenteranya.

SYAITAN *menurut Islam: Syaitan: Sesiapa yang bermimpi diganggu syaitan bererti musuhnya menuduh isterinya berzina atau mengganggunya. Kata satu pendapat mimpi seperti itu menunjukkan orang yang bermimpi akan lepas daripada kesusahannya atau sembuh dari penyakit.

T

TABIIN: melihat SAHABAT DAN TABIIN TERBANG *menurut Barat: Terbang: Bermakna kejayaan, pencapaian dan prestasi. Menggambarkan harapan, hasrat dan citacita anda. TERPERANGKAP *menurut Barat: Terperangkap: Mimpi ini mengucapkan kehampaan dan kekecewaan anda dan kehilangan kuasa. Terperangkap di terowong atau tempat gelap lain bermakna anda kekurangan maklumat yang sangat penting, jika anda melihat jalan keluar atau sinaran, maka masalah anda akan dipecahkan.

U

ULAR menurut Islam: Mendengar Bunyi Kulit Ular: bermakna menjauhkan diri dari musuh yang menyembunyikan permusuhan dan berusaha untuk mengalahkannya. Jika bermimpi dibelit dan dipatuk ular alamatnya akan beristeri dan jika perempuan akan lekas bersuami. *menurut Barat: Ular: Bermimpi ular bermakna kejahatan aneka ragam. Kalau anda membunuh ular, anda akan mengalahkan musuh anda. Cara bagaimana anda memegang ular menunjukkan bagaimana anda boleh menangani musuh anda. Kalau anda menginjak ular, anda akan menakutkan penyakit, dan menakutkan seorang (atau sesuatu) lain yang mencuba memikat pasangan anda. Terpijak ular: Terpijak ular bermakna seseorang melawan anda atau mengkritikkan anda. Banyak ular kecil: Ular kecil melambangkan kawan yang rupanya ramah tamah tetapi sebenarnya tidak berbaik-baik / mendapat tahu perkara atau rahsia yang sangat buruk.

313 TAFSIR MIMPI

Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidupnya / Kesuburan tanah. Mimpi melihat Nabi Adam as atau Nabi-Nabi yang lainnya, maka pertanda akan mendapatkan tambahan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Mimpi melihat anak-anak, maka pertanda akan mendapatkan jodoh dan dalam waktu yang dekat akan menikah. Mimpi melihat orang di penjara lama sekali, maka pertanda akan kehilangan harta kekayaannya. Mimpi melihat seorang polisi, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan sehari-hari. Mimpi melihat polisi di dalam kantornya, maka pertanda akan mendapatkan tamu seorang sahabat yang lama berpisah. Mimpi melihat seorang perempuan mengenakan kerudung, maka pertanda bahwa Anda harus bersikap hati-hati dalam menghadapi setiap masalah. Mimpi melihat orang menangis, maka pertanda akan memiliki teman yang mengerti tentang keadaan diri Anda. Mimpi melihat seorang yang berkulit sawo matang, maka pertanda akan sukses dalam usahanya. Mimpi bertemu dengan seorang pembesar, maka pertanda akan mendapatkan suatu kehormatan. Mimpi bertemu setan, maka pertanda akan datang suatu keburukan kepada diri kita. Mimpi melihat bidadari, maka pertanda akan menjadi seorang alim ulama. Mimpi melihat malaikat, maka pertanda akan memperoleh kekayaan. Mimpi melihat bertemu dengan para sahabat Nabi, maka pertanda akan mendapatkan karunia dari Allah SWT. Mimpi bertemu dengan orang banyak maka pertanda tidak akan berhasil segala yang dikehendaki. Mimpi seolah-olah bertemu dengan Tuhan, maka pertanda akan dikaruniai kebahagiaan hidup di dunia dan kemungkinan akan diampuni dosa-dosanya. Mimpi melihat orang sedang bertinju, maka pertanda akan menerima kerugian yang besar dalam berusaha. Mimpi melihat orang digantung, maka pertanda orang yang diimpikan akan mendapatlam karunia dan balasan dari Allah SWT.

Mimpi melihat orang yang dihukum mati, maka pertanda harus waspada terhadap perkataan dan perbuatan dalam pekerjaan. Mimpi melihat seorang pemain sulap, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan. Mimpi melihat orang sedang lompat indah, maka pertanda akan menerima penghormatan karena perbuatan baik Anda. Mimpi melihat arsitek sedang bekerja, maka pertanda akan memperoleh sukses dalam pekejaan jika Anda bekerja pada orang lain. Mimpi melihat orang buta, maka pertanda akan kedatangan seorang teman yang meminta pertolongan. Mimpi melihat orang main kartu, maka pertanda untuk tidak bertindak lebih jauh dalam pekerjaan. Mimpi melihat anak kembar, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang biasa dalam berusaha. Mimpi melihat orang yang bermain kecapi, maka pertanda akan mendengarkan berita yang penting. Mimpi melihat orang yang membawa golok, maka pertanda akan mendapatkan sedikit kesulitan dalam masalah keuangan. Mimpi melihat orang bekerja di dalam kantor, maka pertanda akan segera mendapatkan kedudukan yang baik. Mimpi bertemu dengan seorang admiral, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam berusaha dan dalam kehidupan sosial. Mimpi bertemu dengan kekasihnya, maka pertanda akan mandapatkan kebahagiaan dalam bercinta. Mimpi bertemu dengan juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan. Mimpi melihat orang bertopeng pada sebuah pesta, maka pertanda akan mendapatkan sebuah kabar buruk. Mimpi melihat wanita yang pingsan, maka pertanda kehidupan rumah tangga dalam keadaan aman sentosa. Mimpi bertemu dengan musuh atau saingan, maka pertanda akan bertemu dengan seorang sahabat yang sangat baik. Mimpi bertemu dengan seorang tukang ramal, maka pertanda Anda akan berada dalam kebimbangan. Mimpi melihat orang berpangkat masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki dari usaha Anda sekarang.

Mimpi melihat orang turun dari langit dan masuk ke dalam rumah, maka pertanda sedang dimurka oleh Allah 8WT karena telah melakukan perbuatan yang tidak disenangi olehNya. Mimpi melihat pengantin, maka pertanda orang yang menjadi pengantin tersebut akan mendapatkan kesusahan. Mimpi melihat seorang wanita membawa pisau, maka pertanda wanita tersebut akan segera dikaruniai anak. Mimpi bertemu dengan seseorang di dalam pondok, maka pertanda akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Mimpi melihat orang banyak di dalam sebuah pondok, maka pertanda akan berhasil dalam berusaha. Mimpi melihat seseorang mengenakan pakaian warna putih, maka pertanda akan menemui kegagalan dalam berusaha. Mimpi bertemu dengan seorang raja, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang dinantikan. Mimpi melihat teman Anda dirampok, maka pertanda akan mendapatkan rejeki. Mimpi melihat seorang perampok ditangkap polisi, maka pertanda ada pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Mimpi melihat orang dirantai dan Anda lepaskan, maka pertanda akan mendapatkan kebaikan dari teman sekerja. Mimpi melihat seseorang tertimpa pohon, maka pertanda orang tersebut akan mengalami kerugian dalam berusaha. Mimpi melihat seseorang sedang merokok, maka pertanda mendapatkan teman untuk menyelesaikan permasalahan orang tersebut. Mimpi melihat seseorang memberi rokok kepada Anda, maka pertanda akan mendapatkan kemajuan dalam waktu yang singkat. Mimpi bertemu seseorang yang sangat sabar, maka pertanda akan mendapatkan seorang sahabat yang sangat baik. Mimpi melihat seseorang meminta maaf kepada Anda, maka pertanda akan dipercaya oleh orang tersebut. Mimpi melihat seseorang yang sakit di dalam hutan, maka pertanda akan mendapat kail sesuatu yang tidak terduga. Mimpi melihat seseorang sakit, maka pertanda akan diajak berunding oleh orang tersebut. Mimpi melihat dua orang berjabat tangan, maka pertanda akan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan.

Mimpi melihat seseorang membuang sampah di depan rumah, maka pertanda akan dipermalukan oleh orang lain. Mimpi bertemu dengan penjual sayur, maka pertanda akan mengalami perubahan hidup secara tiba-tiba. Mimpi melihat orang tersenyum kepada Anda, maka pertanda akan berhasil dalam ,berusaha. Mimpi melihat orang bersepeda, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan tetapi dapat Anda atasi. Mimpi melihat setan mengejar teman Anda dan kemudian Anda menolongnya, maka pertanda akan mendapatkan godaan. Mimpi melihat seseorang yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan sulit, maka pertanda Anda akan membantu teman Anda tersebut yang sedang dalam kesulitan. Mimpi melihat orang menebang pohon kecil, maka pertanda akan datang sesuatu yang tidak disukai. Mimpi melihat orang menebang pohon besar, maka pertanda akan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Mimpi melihat seseorang menanam teh, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tak terduga. Mimpi melihat orang menembak binatang atau burung, maka pertanda akan merasa kesusahan karena teman sendiri. Mimpi melihat orang yang terbang, maka pertanda akan mendapatkan suatu kemajuan dalam hidup. Mimpi melihat orang meniup terompet atau alat tiup sejenisnya, maka pertanda akan mendapatkan berita yang menggembirakan. Mimpi melihat keluarga yang sedang tertawa, maka pertanda bahwa keluarga tersebut akan mengalami kesedihan. Mimpi melihat orang tertawa dalam sebuah pesta, maka pertanda akan menemui banyak orang yang terserang suatu penyakit. Mimpi melihat orang yang bertaubat, maka pertanda akan menyaksikan suatu masyarakat yang sejahtera. Mimpi melihat orang yang mendoakan Anda, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Mimpi melihat seorang raja memegang tongkat, maka pertanda Anda akan dibutuhkan oleh pihak pemerintah. Mimpi melihat tetangga membawa ubi ke rumah, maka pertanda akan tertipu oleh teman yang bermulut manis.

Mimpi melihat orang memenangkan undian, maka pertanda akan mengalami suatu kesedihan yang mendalam. Mimpi melihat banyak orang menunggu suatu undian, maka pertanda Anda akan melihat bencana yang akan menimpa orang banyak. Mimpi melihat seorang atasan membagi-bagikan upah, maka pertanda Anda dan teman-teman Anda akan mendapatkan suatu tugas baru dari atasan Anda. Mimpi melihat seorang perempuan cantik seperti bidadari, maka pertanda akan mendapatkan halangan dalam melakukan pekerjaan. Mimpi bertemu dengan seorang wartawan, maka pertanda akan berhasil dalam usaha. Jika Mimpi melihat banyak orang di dalam kamar, maka pertanda akan mendapatkan ejekan dari tetangga sendiri. Mimpi melihat seorang yang’ kaya, maka pertanda akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Mimpi melihat orang yang kebal, maka pertanda akan mendapat dengki dari orang iain. Mimpi melihat seseorang sedang bersedih, maka pertanda akan melihat orang tersebut hidupnya selalu, bahagia. Mimpi bertemu dengan orang suci, maka pertanda akan hidup aman dan damai. Mimpi bertemu dengan seorang wanita, maka pertanda akan memperoleh dukungan dalam perjuangan Anda. Mimpi bertemu dengan seorang pengarang, maka pertanda Anda akan bersahabat dengan orangorang penting. Mimpi mendapat banyak luka, maka pertanda akan mendapat banyak keuntungan. Mimpi bercukur atau memotong rambut, maka pertanda ada sanak saudara yang sedang sakit. Mimpi sikunya lecet, maka pertanda akan menghadapi masalah yang harus diperhatikan dengan serius. Mimpi kaki menjadi pincang, maka pertanda akan pindah ke tempat lain. Mimpi mati, maka pertanda akan berada dalam keadaan sehat wal afiat. Mimpi memiliki mata yang tajam, maka pertanda akan menjalin cinta dengan orang yang diharapkan. Mimpi memiliki mata yang berwarna biru, maka pertanda akan diantar oleh seseorang yang diharapkan selama ini. Mimpi melihat kuku, maka pertanda akan menerima warisan.

Mimpi mendengar suara detak jantung, maka pertanda akan mendengar sebuah kabar yang baik. Mimpi melihat gambar hati (simbol cinta), maka pertanda akan segera menikah atau akan hidup bahagia bersama keluarga. Mimpi melihat bibir sendiri, maka pertanda Anda harus berhati-hati dalam menjalankan usaha. Mimpi menjadi gila, maka pertanda akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia usaha. Mimpi kemaluan terlepas, maka pertanda akan mendapatkan masalah besar. Mimpi mencuci rambut atau keramas, maka pertanda Anda harus menjaga tingkah 1aku Anda. Mimpi memotong rambut orang lain, maka pertanda Anda harus berhati-hati terhadap rencana yang akan datang. Mimpi memiliki tangan kuat, maka pertanda akan sukses dalam berpolitik atau berusaha. Mimpi melihat tangan yang indah, maka pertanda akan memiliki bakat seni. Mimpi melihat tangan yang kena kotoran, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam berusaha meskipun sedikit. Mimpi memiliki badan yang gemuk, maka pertanda akan disegani orong. Mimpi memiliki badan kurus, maka pertanda tidak akan ada rejeki yang datang. Mimpi tangan atau kaki putus, maka pertanda mendapatkan kesusahan mengenai harta. Mimpi badan terikat dengan rantai, maka pertanda akan menderita sakit. Mimpi melihat perut sendiri, maka pertanda akan terhindar dari kesusahan selama ini atau sanak saudara yang masih muda. Mimpi bercermin muka, maka pertanda harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Mimpi berzina atau bersetubuh dengan seorang wanita maka pertanda akan mendapatkan suatu kerugian. Mimpi berzina dengan seorang pelacur, maka pertanda akan mendapatkan istri yang sangat setia. Mimpi berzina dengan seorang janda, maka pertanda akan mendapatkan seorang , pendamping yang masih gadis. Mimpi berziarah kemudian mayatnya keluar dari kubur, maka pertanda akan mendapatkan rejeki. Mimpi berziarah ke makam wali, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan hidup. Mimpi berziarah ke makam orang tua (ayah atau ibu), maka pertanda Anda harus bersabar dalam melakukan sesuatu.

Mimpi membaca surat Yaasiin, maka pertanda akan memiliki rumah tinggal yang membahagiakan. Mimpi memberi upah pada pegawai, maka pertanda akan mendapatkan kasih sayang orang lain. Mimpi sedang mandi, maka pertanda akan terlepas dari malapetaka atau kesialan. Mimpi minum air di sungai, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mimpi minum air yang jernih, maka pertanda akan terlepas dari prasangka buruk. Mimpi berenang di dalam sungai, maka pertanda sesuatu yg diinginkan tidak terkabul. Mimpi memenangkan suatu undian, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mimpi menerima undangan dari orang lain, maka pertanda akan panjang umur. Mimpi memberikan undangan pada orang lain, maka pertanda akan ditimpa kesalahpahaman. Mimpi bertaubat kepada Allah, maka pertanda akan mendapatkan kehidupan yang sehat sejahtera. Mimpi tidur di sebuah perahu, maka pertanda yang tidak baik. Mimpi meniup terompet, maka pertanda akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam usaha. Mimpi pesawat terbang, maka pertanda akan mendapatkan sebuah undangan istimewa. Mimpi memadamkan sebuah kebakaran rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki. Mimpi berjualan telur, maka pertanda akan mengalami perselisihan dengan pasangan. Mimpi mengambil sebuah telur, maka pertanda akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Mimpi menebang sebuah pohon, maka pertanda akan dapat mendamaikan sebuah perkara. Mimpi membuka istri, maka pertanda akan menderita sakit. Mimpi mencuci muka, maka pertanda terlepas dari kesusahan. Mimpi pergi ke pasar, maka pertanda – akan menemukan godaan dan fitnah. Mimpi menyembelih ayam, pertanda akan kehilangan salah satu orang tuanya. Mimpi berkelahi dengan saudara sendiri, maka pertanda apa yang sedang diusahakan akan mendapatkan keberhasilan. Mimpi menggunting sesuatu, maka pertanda akan mendapatkan uang atau pekerjaan. Mimpi mengganti sprei tempat tidur, maka pertanda akan mengalami kegalauan dalam rumah tangga.

Mimpi mengambil air dari sumur, maka pertanda akan mendapatkan rejeki tetapi dengan jalan amarah. Mimpi memelihara binatang memamah biak (seperti sapi, kuda dan sejenisnya), maka pertanda akan memperoleh anak yang bijaksana. Mimpi menyapu di dalam rumah, maka pertanda akan kedatangan tamu. Mimpi membeli sebuah rumah, maka pertanda akan mendapatkan berkah dari Allah. Mimpi membawa uang logam, maka Pertanda akan terkelupas kulit badannya. Mimpi bertengkar dengan atasan, maka pertanda akan mendapatkan pujian dari atasan Anda. Mimpi bertengkar dengan pasangan, maka pertanda akan mendapatkan sambutan hangat dari pasangan. Mimpi berteriak di atas sebuah jembatan, maka pertanda akan dapat menyelesaikan perkara dengan mudah. Mimpi memanggil seseorang, maka pertanda akan berpisah dengan teman. Mimpi melakukan dzikir bersama-sama, maka pertanda akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Mimpi memanjat pohon, maka pertanda akan tercapai segala cita-citanya. Mimpi menangis, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan. Mimpi menyelam di dalam air, maka pertanda akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Mimpi menyelam di air yang keruh, maka pertanda akan memiliki keinginan untuk melakukan pertapaan. Mimpi menyeberangi sebuah sungai dengan perahu, maka pertanda akan mendapatkan pangkat. Mimpi menembak sesuatu, maka pertanda akan mendapatkan keberhasilan dalam berusaha. Mimpi mengunjungi sebuah rumah sakit, maka pertanda tidak dapat menyelesaikan sebuah persoalan. Mimpi memeluk istri, maka pertanda akan mendapatkan rejeki. Mimpi menggendong anak kecil, maka pertanda akan mengalami kerugian atau kesusahan. Mimpi berbicara dengan seorang gadis, maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang manis. Mimpi menolong seorang pengemis, maka pertanda akan mendapatkan kemajuan dalam kehidupan dan cinta. Mimpi membeli pakaian, maka pertanda terlalu memikirkan kehidupan pada masa yang akan datang.

Mimpi menjahit pakaian sendiri, maka pertanda akan memperoleh seorang kenalan atau cinta yang baru. Mimpi memakai pakaian kotor, maka pertanda akan mendapatkan baju baru. Mimpi memakai topi, maka pertanda akan mendapatkan kenaikan pangkat. Mimpi tentang keluarga, maka pertanda akan berusaha dalam suatu perjuangan. Mimpi hidup bahagia dalam sebuah keluarga, maka pertanda mendapatkan keberuntungan dalam keluarga. Mimpi berada dia air bersama suami atau istri, maka pertanda akan beruntung usahanya. Mimpi anak meninggal, maka pertanda akan timbul pertengkaran dalam keluarga. Mimpi istri sedang melahirkan, maka pertanda akan mendapatkan rejeki besar. Mimpi istri mengandung, maka pertanda akan ada halangan yang datang. Mimpi berteman dengan lelaki lain, maka pertanda akan mengalami kerugian. Mimpi tentang ayah, maka pertanda akan terselesaikan segala kesulitan yang menghadang. Mimpi melihat ibu, maka pertanda akan sukses dalam berusaha yang begitu sulit. Mimpi mendengar suara ibu, maka pertanda akan datang berita berharga. Mimpi anak yatim, maka pertanda akan hidup penuh kegembiraan. Mimpi seorang bujangan, maka pertanda tidak akan menikah dalam waktu dekat. Mimpi menjadi hakim, maka pertanda pendapat Anda tidak akan mendapat sambutan dari teman. Mimpi menjadi orang kikir, maka pertanda Anda harus berhati-hati pada masa yang akan datang. Mimpi menjadi seorang tentara, maka pertanda akan selalu mengalami perubahan hidup. Mimpi menjadi tua, maka pertanda akan berumur panjang dan dapat menjadi juru selamat. Mimpi anak kecil yang menjadi besar, maka pertanda akan memperoleh kegembiraan. Mimpi tidak mengenakan pakaian (telanjang), maka pertanda akan mendapatkan kesialan yang tidak terduga-duga. Mimpi baju robek, maka pertanda akan kehilangan salah seorang anggota keluarga atau mendapatkan kesusahan yang besar. Mimpi mendapat baju besar, maka pertanda akan mendapat kenaikan pangkat. Mimpi hilang dalam suatu gua, maka pertanda akan kehilangan segalanya.

Mimpi menjadi pengantin, maka pertanda akan mendapatkan uang atau mendapatkan kesusahan. Mimpi orang sakit berkunjung ke rumah, maka pertanda akan mendapat halangan atau akan terserang suatu penyakit. Mimpi dikejar orang jahat, maka pertanda akan mendapatkan rejeki. Mimpi berjalan di tengah hujan, maka pertanda akan mengadakan kenduri. Mimpi makan sambil berdiri, maka pertanda akan mendapatkan rejeki besar. Mimpi perut kemasukan bulan, maka pertanda akan mendapatkan anak dan mendapatkan kedudukan yang besar. Mimpi badan gemetar dan panas, maka pertanda akan merasa senang di dalam pekerjaanya yang sekarang. Mimpi memperoleh sebuah cermin, maka pertanda akan mendapatkan jodoh yang mulia dan kaya raya. Mimpi mendapatkan mangkok atau piring, maka pertanda akan mendapatkan tambahan rejeki. Mimpi tembok rumah runtuh, maka pertanda apa yang dikerjakan akan mendapat kerugian besar. Mimpi dioperasi atau dibedah, maka pertanda semua yang dikerjakan akan mendapatkan keuntungan. Mimpi rumahnya rusak, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan. Mimpi dikelilingi oleh capung, maka pertanda akan menemui musibah jika tidak berhati-hati. Mimpi merasa bahagia, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan. Mimpi menjadi yatim piatu, maka pertanda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mimpi menjadi seorang pelayan hotel, maka pertanda akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih rendah dari sebelumnya. Mimpi terserang penyakit campak, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Mimpi naik perahu, maka pertanda akan memiliki kedudukan yang tinggi. v berdiri di atas salju, maka pertanda rencana Anda akan menemui jaIan buntu. Mimpi makan di restoran sendirian, maka pertanda akan mengalami kegagalan dalam mewujudkan keinginan. Mimpi berada di barak tentara, maka pertanda akan melakukan sebuah perjalanan. Mimpi pingsan, maka pertanda rencana Anda akan mengalami kegagalan. Mimpi menemukan sapu tangan, maka pertanda akan berselisih dengan kekasih Anda.

Mimpi menemukan sebuah selimut, maka pertanda akan mendapatkan hidup yang serba kecukupan. Mimpi memanggul senapan, maka pertanda akan memiliki nama baik. Mimpi kehilangan sepatu, maka pertanda akan kehilangan sahabat baik. Mimpi menemukan sepatu, maka pertanda akan dihormati oleh orang banyak. Mimpi menjadi seorang juru pidato, maka pertanda akan menjadi pemimpin masyarakat. Mimpi dikhianati oleh teman, maka pertanda Anda akan tetap setia kepada suami atau istri. Mimpi tinggal di danau (sebuah rumah kecil di tengah sawah), maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Mimpi menjadi seorang juru rawat, maka pertanda akan mendapatkan jabatan yang berhubungan dengan kesehatan. Mimpi menjadi juara dalam suatu lomba, maka pertanda usahanya akan maju. Mimpi berada di dalam sebuah kapal, maka pertanda akan datang musuh yang merusak usaha. Mimpi memiliki rambut botak maka pertanda akan menerima kabar tidak baik. Mimpi digigit ular, maka pertanda akan mendapatkan pasangan hidup. Mimpi melihat ular yang banyak, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terduga. Mimpi dikejar ular, maka pertanda ada seseorang yang mencintai Anda. Mimpi melihat ular masuk rumah, maka pertanda akan kedatangan tamu yang membawa kebahagiaan. Mimpi memelihara anak ayam, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan.

Mimpi memberi makan ayam, maka pertanda akan mendapatkan seorang anak.

Mimpi menyembelih seek or babi, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Mimpi memegang seekor tikus /luka /mati, maka pertanda akan mendapatkan aib atau malu. Mimpi membunuh tikus, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan dalam usaha. Mimpi melihat seekor singa, maka pertanda akan mendapatkan kedudukan tinggi. Mimpi melihat buaya masuk ke dalam rumah maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Mimpi melihat buaya di sungai, maka pertanda akan menemui bahaya.

Mimpi melihat burung merak, maka pertanda akan mendapatkan pertolongan seorang yang budiman. Mimpi melihat burung sedang terbang, maka pertanda akan memperoleh kehidupan yang menyenangkan. Mimpi memegang burung dara, Maka pertanda akan mendapatkan sebuah berita. Mimpi melihat burung gereja, Maka pertanda akan mendapatkan jalan untuk melakukan sebuah usaha. Mimpi menyembelih seekor sapi, maka pertanda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Mimpi melihat sapi masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang banyak. Mimpi dikejar-kejar oleh kijang, maka pertanda akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Mimpi melihat seekor gajah, maka pertanda akan mendapatkan pujian dari orang lain. Mimpi melihat gajah masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan kenaikan pangkat. Mimpi melihat gajah keluar dari rumah, maka pertanda akan mendapatkan seorang tamu yang terhormat. Mimpi memancing ikan, maka pertanda akan mendapatkan rejeki yang tidak terduga. Mimpi melihat seekor ikan berenang di air, maka pertanda akan mendapatkan suatu pekerjaan yang diharap-harapkan. Jika bennimpi melihat seekor ikan yang dapat terbang, maka pertanda akan mengalami kemerosotan dalam berusaha. Mimpi melihat seekor ular naga, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan seorang anak yang bijaksana. Mimpi dikejar seekor ular naga, maka pertanda akan mendapatkan rejeki. Mimpi melihat ular naga yang sedang tidur, maka pertanda akan mengalami kerugian dalam usaha. Mimpi dikejar-kejar harimau, maka pertanda akan mandapatkan seorang pendamping yang setia. Mimpi melihat harimau yang masuk ke dalam rumah, maka pertanda akan memperoleh kesusahan. Mimpi melihat seekor itik, maka pertanda akan mendapatkan ketenangan jiwa. Mimpi melihat kambing, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan.

Mimpi memakan daging kambing, maka pertanda akan mendapatkan, harta benda yang banyak. Mimpi melihat seekor kelabang, maka pertanda Anda sedang diintai oleh seorang. Mimpi digigit oleh seekor kelabang, maka pertanda akan mendapatkan godaaan dari seseorang. Mimpi digigit oleh lintah, maka pertanda akan mendapatkan godaan dari wanita jahat. Mimpi melihat seekor lintah, maka pertanda akan mendapatkan godaan seorang wanita. Mimpi disengat lebah, maka pertanda akan mampu membalas kebaikan orang tua. Mimpi melihat sekelompok lebah, maka pertanda akan mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. Mimpi melihat banyak lalat berterbangan, maka pertanda akan dihargai dan dihormati banyak orang. Mimpi dikerumuni banyak lalat, maka pertanda akan mengalami gangguan dalam hidup. Mimpi membunuh lalat, maka pertanda akan mendapatkan kesenangan. Mimpimelihat kuda yang melompat, maka pertanda akan terbebas dari belenggu ketakutan. Jika hermimpi digigit seekor laba-Iaba, maka pertanda Anda harus berhati-hati dalam membelanjakan uang. Mimpimelihat laba-Iaba, maka pertanda akan mengalami banyak cobaan. Mimpi membeli seekor keledai, maka pertanda tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan. Mimpi menaiki seekor keledai, maka pertanda akan mengalami keberhasilan dalam usaha. Mimpi melihat seekor kelelawar, maka pertanda akan mengalami kesulitan keuangan. Mimpi digigit seekor kera, maka pertanda akan dibayangi kegelisahan. Mimpi melihat seekor kera, maka pertanda akan diganggu oleh orang yang merasa tidak senang. Mimpi melihat seek or kupu-kupu, maka pertanda akan mendapatkan kebahagiaan atau akan kedatangan tamu dari jauh. Mimpi memelihara kuda di dalam rumah, maka pertanda akan mendapatkan seorang anak yang sangat baik. Mimpi menunggang kuda, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Mimpi dicakar kucing, maka pertanda akan menjadi sasaran fitnah. Mimpi melihat anjing berkelahi, maka pertanda akan berdamai dengan seorang teman. Mimpi dikejar beruang, maka pertanda akan mendapatkan kesusahan dari seseorang.

Mimpi memegang jengkerik, maka pertanda akan dikaruniai anak yang kurang baik. Mimpi melihat katak, maka pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Mimpi melihat kelinci, maka pertanda akan mengalami kehidupan senang dan bahagia dalam perkawinan. Mimpi dililit ular, maka pertanda akan melaksanakan hajat. Mimpi banjir, maka pertanda akan tertimpa kegelapan hati. Mimpi melihat awan yang gelap, maka pertanda akan mendapatkan kesulitan luar biasa. Mimpi melibat awan putih, maka pertanda akan mengalami kebahagiaan dalam perkawinan. Mimpi melibat asap, maka pertanda akan menderita suatu penyakit. Mimpi melihat pemandangan dari tempat yang tinggi, maka pertanda akan mendapatkan rejeki atau kemuliaan hidup. Mimpi mendengar suara deru angin, maka pertanda akan memperoleh kegagalan dalam sebuah rencana. Mimpi melihat sesuatu yang dirobohkan oleh angin, maka pertanda akan menemui banyak musuh dan kesukaran hidup. Mimpi melihat matahari terbit, maka pertanda akan mendapatkan kegembiaan. Mimpi melihat sinar matahari yang suram, maka pertanda akan mendapatkan kesulitan besar. Mimpi melihat cahaya, maka pertanda akan mengalami hidup yang sangat bahagia. Mimpi melihat matahari separuh, maka pertanda akan ado perang besar. Mimpi matahari turun ke bumi, maka pertanda akan ada pemimpin yang meninggal. Mimpi melihat hujan disertai angin ribut, maka pertanda akan kembali ke kampung halaman. Mimpi melihat hujan, maka pertanda akan terhindar dari bahaya. Mimpi melihat kabut, maka pertanda akan ditimpa malapetaka ‘yang hebat akan menderita suatu penyakit. Mimpi melihat bintang, maka pertanda akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Mimpi melihat kilat atau guntur, maka pertanda akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Mimpi melihat bulan, maka pertanda akan dikasihi oleh seorang pemimpin. Mimpi melihat terang bulan, maka pertanda akan mendapatkan kelancaran dalam usaha.

Mimpi melihat bulan kembar (bulan ada dua), maka pertanda akan ada peperangan antar pemimpin. Mimpi menelan bulan, maka pertanda akan mendapatkan derajat atau kedudukan yang tinggi. Mimpi disambar petir, maka pertanda akan berkurang rejekinya. Mimpi melihat hujan lebat, maka pertanda akan mendapatkan sainganyang berat dalam percintaan. Mimpi mandi di sungai, maka pertanda akan selalu terjaga kesehatannya. Mimpi minum air sungai, maka pertanda tidak tercapainya suatu kebahagiaan yang dicita-citakan. Mimpi mengarungi samudra, maka pertanda akan terhindar dari perbuatan jahat. Mimpi melihat telaga, maka pertanda akan bertambah harta bendanya. Mimpi langit pecah, maka pertanda negaranya akan dijajah orang. Mimpi melihat kilat yang menyambar nyambar, maka pertanda akan mendapatkan penghargaan yang tidak berwujud. Mimpi melihat tanah terbelah, maka pertanda akan menderita sakit. Mimpi sumur terbakar, maka pertanda akan ada kejadian yang tak terduga. Mimpi melihat awan yang jatuh ke bumi, maka pertanda akan dapat membeli segala sesuatu yang diinginkan. Mimpi melihat awan yang berwarna merah, maka pertanda akan melihat daerah yang tertimpa bencana. Mimpi melihat bintang jatuh maka pertanda akan mendapatkan berkah dari Allah. Mimpi melihat langit yang cerah, maka pertanda akan mendapatkan anak yang baik.

25 Tafsir Mimpi (Bagian 1)

Abu Melihat abu = Sering teringat masalalu. Afrika Melihat benua Afrika = Ada potensi diri Anda yang belum digali, masa depan Anda akan lebih cerah daripada masalalu. Agar-agar Membuat agar-agar dengan gembira = Akan mengunjungi teman atau kerabat. Membuat agar-agar dengan hati kacau = akan bertengkar dengan teman atau kerabat. Makan agar-agar = akan mendapat banyak kejutan yang menyenangkan. Air Berenang di laut atau kolam yang tenang = Kehidupan sedang dalam kondisi stabil. Berada di kolam yang tenang tapi dari bawah air ada pusaran yang kuat = Ada kesulitan terselubung. Melihat air sungai yang sangat deras = emosi Anda sangat tidak terkendali. Berada di tengah sungai keruh berarus deras = Terancam oleh sesuatu, mungkin oleh beban pekerjaan atau hubungan asmara yang ruwet. Menyeberangi sungai = Akan ada perubahan besar dalam kehidupan Anda. Mandi atau minum dari mata air = Perubahan ke arah yang lebih baik, berakhirnya kesukaran hidup. Jika dalam kesuliatn akan ada yang datang membantu. Minum air kotor = Terserang penyakit berat. Tenggelam = Anda sedang dalam tekanan dan perlu segera keluar dari situasi itu. Mandi dan membersihkan diri dengan serius = Hati Anda merasa bersalah. Akar Melihat akar = Diri Anda sedang kuat, stabil, dan penuh rasa percaya diri. Melihat akar bit (beetroot) = Sedang merasa diri bersalah dan malu. Akrobat Melihat atau bermain akrobat = Kesulitan yang sedang dialami bisa diatasi jika mau mengerahkan seluruh kemampuan diri. Alam Berjalan di alam yang sepi = Akan mendapat kesulitan, akan jatuh sakit tapi bisa sembuh. Melihat alam yang indah = Akan bebas dari kesulitan. Alarm Mendengar alarm = Peringatan akan ada bahaya. Alat Musik Bermain musik padahal di hidup sehari-hari bukan pemusik = Akan ada perubahan yang menggembirakan hidup. Senar putus, alat musik rusak = Peringatan agar Anda menjaga kesehatan. Alkitab Melihat kitab suci agama = Sedang mencari kebenaran, Jiwa Anda haus akan hal hal yang bersifat hakiki. Alkohol Minum minuman beralkohol atau obat-obat terlarang = Ingin lari dari kenyataan atau situasi hidup yang sekarang. Altar Melihat altar = Peringatan agar kita berjuang mengatasi masalah agar tidak menjadi korban.

Ambulan

Melihat atau naik ambulan = Peringatan bahwa kelalaian dan ketidakbijaksanaan akan membawa malapetaka. Bisa juga berhubungan dengan kesehatan. Angin Angin berhembus pelan dan sejuk = Perubahan yang baik dalam kehidupan. Angin berhembus kuat disertai kabut tebal atau debu = Mengalami hambatan atau masalah yang cukup rumit. Angin topan = Dorongan hati untuk meninggalkan tempat tinggal Anda sekarang. Angin laut menerjang ke darat = Gelisah karena berada di tengah lingkungan yang tidak Anda inginkan. Angka Melihat angka 3, 7, 9, 11, dan 17 = Akan beruntung. Awan Melihat awan = Mendapat perlindungan dari seseorang yang berkuasa. Mengumpulkan awan dan mengendarainya = Mendapatkan ilmu dan harta banyak dengan usaha sendiri. Angkasa Melihat angkasa = Mendapat kebebasan, inspirasi, dan pemecahan masalah. Anting-anting Anting-anting hilang = Kesedihan akan memasuki hidup Anda. Antri Sedang antri = Kesabaran dan keteguhan Anda akan membawa hasil. Apartemen Apartemen mewah dan indah = Peningkatan pendapatan dan kehidupan keluarga. Apartemen kotor dan gelap = Akan sial dan kehilangan kekasih atau uang. Ayunan Mengayun bayi dalam ayunannya = Akan datang kekuasaan yang bisa digenggam. Api Melihat rumah terbakar = Ada kerabat dekat butuh bantuan. Melihat sebuah bangunan terbakar = Ada bahaya atau kesulitan. Terbakar api = Dapat musibah. Hendak terbakar api tapi tidak jadi = Dapat keberuntungan. Melihat api kecil di tungku = Tanda kepuasan, telah melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Mengobarkan api dengan korek api = Akan menjalani petualangan romantis. Mengendalikan api = Berhasil mengatasi rintangan dalam hidup. Arang Melihat arang = Isyarat agar melupakan masa lalu. Argumentasi Adu argumentasi = Peringatan agar berpikir dulu sebelum bertindak. Adu argumentasi dengan orang yang sudah dikenal = Anda ingin adu argumentasi dengan orang itu tapi tidak berani. Asia Melihat benua Asia = Ada sifat-sifat terpendam, ada kejutan yang akan datang. Astronot Melihat atau menjadi astronot = Dorongan untuk menemukan variasi dalam hidup.

Atom Melihat atom = Isyarat agar lebih memperhatikan inti suatu masalah ketimbang hal-hal remeh.

Australia Melihat benua Australia = Akan ada permulaan baru yang lebih baik, isyarat agar melupakan masa lalu dan lebih menatap masa depan.

Awan Melihat awan putih = Diri Anda penuh hal-hal positif. Melihat awan hitam = Diri Anda penuh hal-hal negatif. Melihat awan merah = Akan melihat daerah yang sedang tertimpa bencana. Melihat awan gelap = Situasi Anda akan berada pada jalan buntu. Awan jatuh ke bumi = Akan mampu membeli sesuatu yang diinginkan. Bahasa Bertemu orang berbahasa asing = Anda sulit memahami tindakan seseorang. Bahaya Menolong orang dari bahaya = Teman akan baik pada Anda karena pribadi Anda juga baik. Tergelincir sehingga dalam posisi bahaya = Akan merasakan kehidupan yang menyulitkan atau menyedihkan. Menghindar dari bahaya = Akan bersiap menghadapi berbagai kesulitan. Balet Menari balet = Perlunya sikap berhati-hati dan penuh perhitungan dalam bertindak. Melihat penari balet = Akan memiliki kesempatan untuk menikmati hal-hal yang lebih menyenangkan di dalam hidup ini. Bangunan Pindah rumah = Ada perubahan gaya hidup. Berada di istana = Ambisi besar Anda akan tercapai. Menata ulang mebel = Ingin mengubah sikap dan keyakinan-keyakinan diri. Melihat pintu terbuka = Mendapat peluang baru. Melihat pabrik = Melambangkan pribadi Anda yang rajin. Melihat rumah ibadah = Melambangkan keyakinan dan cita-cita tinggi. Beringin Memanjat beringin tinggi dan besar = Akan mendapatkan anak yang membawa keberuntungan. Berlutut Berlutut = Peringatan agar Anda menghormati seseorang. Berteriak Berteriak memanggil pendeta = Akan mendapat sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Berteriak di atas sebuah jembatan = Akan mampu menyelesaikan suatau masalah dengan mudah sekali. Berteriak memanggil orang berpakaian putih = Akan mengalami sakit parah. Berteriak memanggil orang yang telah pergi = Akan berpisah dengan seorang teman yang hendak pergi merantau. Beruang Melihat beruang = Ada pesaing dalam mendapatkan cinta seseorang. Dikejar beruang = Rugi finansial di bidang bisnis. Melihat beruang sedang memanjat = Melambangkan keputusan ada di tangan Anda. Membunuh beruang = Kemenangan atas lawan. Beruban Beruban = Akan panjang umur. Beruban di kepala bagian depan = Akan mendapat kesulitan. Biji-bijian Melihat biji-bijian = Akan untung besar. Bis

Berada dalam kecelakaan bis = Frustrasi karena masalah keuangan. Bola Bermain bola = Akan segera dapat berita bagus. Menonton pertandingan bola = Isyarat agar Anda melupakan rasa malu dan haruslah bersenang-senang. Tampak bola emas = Melambangkan sifat pengertian dan kebijaksanaan. Borgol Melihat borgol = Akan jatuh sakit. Diborgol = Akan diserang musuh. Orang lain yang diborgol = Akan berhasil mengalahkan musuh. Botak Menjadi botak = Kesehatan yang memburuk. Melihat orang botak = Isyarat agar bersikap tenang. Buah Menerima apel segar dari seseorang = Mendapatkan cinta. Mendapat apel matang = Mendapatkan penghargaan finansial. Mendapat apel muda dan asam = Berada dalam situasi tak enak, kehilangan sesuatu karena kesalahan sendiri. Kejatuhan apel lalu memakannya = Mendapatkan kekayaan dari usaha selama ini. Aprikot = Akan beruntung. Ara = Akan dapat pencerahan jiwa. Cherry = Ada godaan romantis yang bisa mendatangkan masalah. Strawberry = Isyarat agar melupakan masalalu. Pear = Ada gosip. Melon = Keadaan yang sebelumnya buruk akan membaik. Wortel = Ada uang atau godaan tak terduga. Aneka buah dalam piring besar = Akan kaya mendadak. Busur Melihat busur tanpa panah = Harus segera melakukan sesuatu tanpa boleh ditunda lagi. Baju Memakai baju bagus = Telah merasa cukup puas dengan diri sendiri. Memakai baju yang tidak dikancingkan = Nafsu seksual yang terpendam. Bayi Melahirkan = Sesuatu yang sedang diusahakan akan berakhir baik. Keburu bangun dari mimpi sebelum melihat bayinya = Lebih baik berhati-hati karena ada sesuatu yang kurang atau hilang dalam rencana besar yang sedang dirancang. Melihat sosok anak kecil = Harus bertanya pada diri sendiri apakah sering egois dan tak peduli pada orang lain. Buang Air Buang air kecil atau buang air besar = Ada sesuatu yang ingin disingkirkan dalam hidup ini. Merasa lega setelah buang air = Kesulitan yang sedang dihadapi akan segera hilang. Merasa masih ada yang mengganjal = Masalah tersebut masih terus ada dalam jangka waktu panjang. Bukit Menuruni bukit = Isyarat agar hati-hati untuk tidak kehilangan pijakan.

Buku Melihat buku tertutup = Isyarat agar Anda bisa belajar dari masalalu. Melihat buku terbuka = Masalah yang Anda hadapi masih bisa Anda tangani sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Bulan

Melihat bulan dalam bentuk normal = Akan berhasil dalam percintaan dan keuangan. Melihat bulan dalam bentuk aneh = Akan kecewa dan dikhianati pasangan. Meihat bulan yang tidak bersinar = Akan mengalami hidup yang suram. Melihat gerhana bulan = Akan bertemu teman yang punya penyakit. Melihat bulan purnama = Akan beruntung dalam segala usaha. Melihat bulan jatuh ke bumi = Akan beruntung. Bulan tertutup mendung = Akan susah atau gagal.

Bumi Melihat bumi = Sedang mengembangkan sisi feminin. Bunga Bunga-bunga bermekaran di taman = Mengingatkan agar lebih menikmati hidup. Bunga layu atau rusak dimakan ulat = Rasa penyesalan, tanda bahaya. Merangkai bunga dengan indah = Hubungan sosial/cinta sangat baik Merangkai bunga dengan buruk = Ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hubungan sosial/cinta. Bunga anggrek = Ada rasa cinta yang mendalam. Bunga anyelir = Akan mendapat pencerahan jiwa. Bunga mawar = Melambangkan kebahagiaan, kepuasan, dan kesegaran yang semuanya cuma berlangsung sementara. Bunga melati = Melambangkan kesembuhan dan sifat-sifat feminin. Bunga dahlia = Melambangkan keuangan. Burung Melihat burung elang = Mengharapkan kemenangan dalam suatu kompetisi. Melihat rajawali terbang = Usaha akan sukses. Elang terbang tinggi di atas kepala = Keingintahuan untuk menyibak suatu persoalan. Melihat kuntul = Anda akan salah bicara. Melihat kenari = Akan menjalankan suatu usaha. Melihat kenari berkicau = Akan datang saat-saat romantis. Melihat kenari tidak berkicau = Akan ada bahaya. Melihat perkutut jantan = Akan dapat anak lelaki. Melihat merpati putih = Rumah tangga Anda akan bahagia. Memegang merpati = Akan mendapat berita. Merpati bertengger di jendela = Akan ada percintaan romantis. Beo = Jangan terlalu mengumbar janji dan kata-kata. Merak = Rasa percaya diri berlebihan tanpa disertai isi yang betul-betul memadai. Cahaya Melihat cahaya aneh di langit = Akan stress berat. Melihat ular atau hewan melata lain bercahaya = Akan menghadapi musuh tangguh. Melihat cahaya asap = Barang dagangan akan cepat laku. Cangkir Air merembes dari cangkir/gelas yang retak = Ada rahasia yang tanpa sengaja terungkap di hadapan orang banyak. Cincin Mendapat cincin = Ingin dan siap menuju hubungan yang lebih serius. Cermin Bercermin, tanpak lebih cantik, dan mengagumi diri sendiri = Sudah merasa puas dengan penampilan diri di depan orang lain. Bercermin sambil menggunakan tatarias di wajah = Sedang berusaha menutupi kesalahan orang lain. Debu Membersihkan debu = Kesulitan yang dialami hanya sementara saja. Melihat awan debu = Akan datang kesulitan yang sulit untuk dituntaskan. Dingin Kedinginan 1 = Di saat tidur memang sedang kedinginan sehingga terbawa mimpi.

Kedinginan 2 = Membutuhkan rasa aman dan terlindungi. Dansa Berdansa = Sedang merencanakan melakukan kegiatan yang lain dari biasanya dan kemungkinan akan mngubah gaya hidup secara keseluruhan. Doa Berdoa = Ada cita-cita yang belum terpenuhi. Dompet Menemukan dompet kosong = Akan mendapat berita yang sebenarnya ingin dilupakan. Menemukan dompet berisi banyak = Akan mendapat kebahagiaan. Diberi dompet = Diberi tugas yang memerlukan ketelitian dan kewaspadaan. Hilang dompet = Hilang harga diri dan keyakinan, kekecewaan, khawatir terhadap masalah keuangan. Menemukan kembali dompet yang hilang = Uang akan datang tiba-tiba dengan cara tak terduga. Drama Menonton film atau drama = Isyarat agar kita bisa belajar dari pengalaman masalalu. Ekor Melihat ekor = Akan mendapat celaka karena ulah sendiri. Melihat pertumbuhan ekor = Akan mengalami kejatuhan kecuali bila mau berubah. Es Tampak es atau di sekitar es = ada sesuatu yang terpendam yang ingin dikemukakan di depan pasangan atau rekan kerja. Melihat bongkahan es bening = Akan memberi atau menerima cincin tunangan. Balok es mencair = Suatu persoalan berat telah dapat diselesaikan sedikit demi sedikit. Berjalan di atas es dengan takut = Ada hal-hal berbahaya dalam hidup yang perlu diubah jika tidak ingin tergelincir. Emas Mencari emas atau menggali tambang emas = Ingin mencari harta sebanyak-banyaknya dan belum puas dengan apa yang sudah didapat. Foto Melihat foto/lukisan diri sendiri = Sedang berusaha memetakan arah perjalanan dalam kehidupan. Garam Menggarami daging = Hutang akan mulai membebani Anda. Gelap Seorang diri dalam kamar gelap = 1. Ada sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu dalam kehidupan. 2. Usaha yang belum menunjukkan hasil. 3. Rasa heran karena sikap seorang teman. Sewaktu berjalan mendadak tersesat karena kegelapan = Harus segera mencari orang yang dapat menolong mengatasi masalah. Gigi Sakit gigi, gigi rusak, atau gigi lepas = Sedang dilanda krisis percaya diri. Pergi ke dokter gigi = Sedang merasa tertekan karena perbuatan seseorang.

Garpu Melihat garpu dan sendok bersamaan = Sedang berusaha menyeimbangkan sisi feminin dan maskulin dalam diri. Tampak garpu saja = Sedang berusaha menelaah inti suatu masalah. Tampak sendok saja = Sedang melihat suatu ketidakberesan dalam suatu persoalan. Hantu

Diganggu hantu atau sosok menyeramkan lainnya = Dalam hidup sehari-hari sedang merasa galau dengan sesuatu. Hidangan Hidangan berjajar di meja = Hasrat untuk memiliki sesuatu yang indah dan istimewa. Halilintar Halilintar menggelegar = Pernah melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Mimpi itu muncul untuk memperingatkan agar tidak mengulangi kesahan yang sama di waktu dekat. Hewan Melihat anak biri-biri = Anjuran agar Anda lebih rela berkorban demi kepentingan orang lain. Menjadi anak biri-biri = Sikap pengorbanan diri Anda disalahgunakan orang lain. Melihat atau menjadi anak kucing = Ada sifat genit dalam diri yang selama ini tak disadari. Melihat anak sapi = Berhubungan dengan cinta masa muda. Melihat anak sapi gemuk = Ada yang ingin memanfaatkan anda untuk kepentingan pribadinya. Anjing yang sangat jinak = Memiliki seorang atau beberapa teman baik dalam kehidupan. Anjing yang besar dan kuat tapi tidak buas = Memiliki pelindung yang kuat. Anjing menggonggong ramah = Kehidupan sosial yang menyenangkan. Anjing menggonggong galak = Akan mendapat kesulitan, gugatan hukum, ucapan yang menyakitkan. Anjing gila = Akan ada orang yang mengacaukan bisnis Anda. Anjing bulldog = Anda sedang merasa terancam dan butuh perlindungan. Ayam jantan = Erotisme terpendam. Ayam jantan berkokok di pagi hari = Ada sesuatu yang harus disadarkan dari diri Anda. Ayam betina hitam = Isyarat agar berusaha sekuat tenaga dalam mencapai tujuan. Ayam betina putih = Kesuksesan akan segera diraih. Ayam bertelur = Akan dapat keuntungan dari usaha selama ini. Memelihara anak ayam = Akan mendapat kesusahan yang berasal dari rezeki yang dimiliki. Ayam dicuri orang = Mendapat kesedihan. Ayam betina sedang mengeram telur = Akan mendapat hal positif. Ayam terbang ke atas pohon = Mendapatkan uang dalam jumlah besar. Memberi makan ayam jantan atau betina = Akan mendapat seorang anak. Melihat babi = Anda sedang membenci seseorang. Memotong babi = Akan beruntung. Melihat bangkai babi = Kondisi kesehatan akan menurun. Melihat belut mati = Anda bisa mengalahkan musuh. Melihat belut di air jernih = Akan beruntung dan banyak rezeki. Lebah terbang mendengung = Ada keuntungan dalam bisnis. Kucing hitam = akan mendapat kebahagiaan. Kucing hitam mencakar Anda = Ada musuh perempuan. Membelai kucing = Sedang mendambakan cinta. Serangga = Melambangkan penghinaan atau nasib sial. Kangguru = Kemampuan mengantisipasi keadaan semakin bagus. Kangguru melompat-lompat = Akan melakukan suatu perjalanan. Diserang kangguru = Tuduhan palsu akan merusak reputasi Anda. Melihat kangguru bersamaan seseorang yang dikenal = Orang tersebut sulit dimengerti karena suka plinplan. Dikelilingi buaya = Terpaksa harus memilih satu hal buruk di antara hal buruk lainnya. Memelihara buaya = Adanya kontrol yang baik terhadap suatu masalah. Buaya masuk rumah = Akan beruntung. Mengenai gajah = Umumnya melambangkan hal-hal yang menyenangkan. Harimau masuk rumah = Akan susah. Ikan berenang = Umumnya melambangkan hal-hal yang menyenangkan. Ikan gurami berenang = Ada tindakan Anda yang keliru. Ikan bisa terbang = Usaha Anda akan mengalami kemunduruan. Ikan yang sudah mati = Pertanda kekecewaaan. Ikan berbau menyengat = Berita keuangan yang menyenangkan. Mengenai kelinci = Umumnya melambangkan hal-hal menyenangkan. Melihat kawanan ternak = Isyarat agar mengembangkan potensi diri yang selama ini tertutup dan isyarat agar juga memperhatikan kepentingan diri sendiri. Kelabang merayap ke arah Anda = Sedang ditaksir lawan jenis. Digigit kelabang besar = Ada godaan dari lawan jenis, akan panjang umur.

Melihat keledai = Peringatan agar tidak bersikap bodoh. Membeli keledai = Tidak mampu memecahkan persoalan. Melihat keledai kurus = Usaha Anda akan bangkrut. Naik keledai = Akan sukses dalam usaha atau karir. Melihat monyet = Akan diganggu seseorang. Digigit monyet = Gelisah karena masalalu yang tiba-tiba muncul lagi. Kerbau keluar dari rumah = Akan sial atau rugi dalam setiap usaha yang dilakukan. Membeli kerbau = Akan hidup berkecukupan. Memelihara kuda di dalam rumah = Akan mendapat anak yang sangat bijaksana. Membeli banyak kuda = Berhasil menyelesaikan suatu tugas. Melihat lebah yang bertubuh besar = Kemungkinan akan muncul musuh yang tak terduga. Melihat gerombolan lebah = Pertanda sukses atau rezeki. Melihat naga = Akan beruntung. Dikejar naga = Akan beruntung. Dikejar dan diserang naga = Kejadian buruk akan muncul dalam hidup. Melihat naga tidur melingkarkan tubuhnya = Ada potensi diri Anda yang masih terpendam. Ular berwarna-warni = Akan dapat kebahagiaan tak terduga. Menari dengan seekor ular = Anda akan mengalami percintaan yang kacau. Melihat kulit ular = Akan beruntung. Dikejar atau digigit ular = Dicintai seseorang. Memainkan ular = Akan dapat simpati dari lawan jenis. Ular masuk rumah = Akan ada tamu yang menyenangkan. Ular boa = Ada hambatan atau serangan dari seseorang.

26 Tafsir Mimpi (Bagian 2)

Kaki Membersihkan kaki = Terbebas dari rasa takut. Kaki gatal = Akan mengunjungi tempat yang belum pernah dilihat. Melihat kaki orang lain = Akan dapat kenalan baru. Kaki terluka = Ada masalah keluarga. Berjalan dengan kaki telanjang = Telah menemukan keseimbangan dalam hidup. Kehilangan kaki = akan dapat masalah di luar perkiraan. Kalender Melihat kalender di dinding = Menunjukkan kesiapan Anda dalam hal manajemen diri. Menandai kalender di dinding = Sedang bersiap-siap untuk sebuah peristiwa penting. Diberi kalender = Akan mendapatkan kekecewaan. Kalung Kalung yang indah = Sedang bahagia karena keinginan yang terkabul. Kalung tak nyaman dipakai = Ketidakpuasan dalam hidup. Kalung putus = Suatu hubungan yang telah dibina akan putus. Kamar Melihat banyak orang di kamar Anda = Akan diejek tetangga sendiri. Kano Seorang diri dalam kano = Peringatan tentang perlunya sikap mandiri. Kapal Selam Mengenai kapal selam = Ada sesuatu dalam diri Anda yang perlu diperbaiki atau diseimbangkan. Kartu Kartu hati = Cinta dan persahabatan. Kartu diamond = Bisnis, karir, dan cita-cita. Kartu keriting = Keuangan dan kesejahteraan. Kartu sekop = Hambatan. Kartu As = Semua jenis kartu As melambangkan hal bagus kecuali kartu As Sekop. Kasur Membereskan tempat tidur = Hasrat seksual yang kurang tersalurkan. Kelambu Melihat kelambu atau sprei = Salah satu anggota keluarga akan sakit. Ketukan Mendengar bunyi ketukan = Akan datang sejumlah uang yang tak terduga, ada seseorang ingin bertemu, ada kejutan. Sedang mengetuk = Ada kelakuan Anda yang tidak disukai orang. Kol Melihat kebun kol = Properti yang Anda miliki lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada kesenangan. Makan kol = Akan ada keributan dengan anggota keluarga. Memasak kol = Akan sakit gigi. Mencium bau kol = Akan menderita suatu penyakit. Mengenai bunga kol = Keberuntungan, kesenangan. Kulit Kayu Melihat kulit kayu = Ilmu pengetahuan yang dikuasai harus digunakan sebaik-baiknya.

Kunci Menyerahkan kunci = Akan membuat penilaian yang salah, berita pernikahan. Menerima kunci = Akan ada berita kelahiran. Memutar kunci = Ada usaha baru yang menggairahkan. Lilin Meniup lilin = Suatu hubungan percintaan, persahabatan, atau bisnis akan segera berakhir. Langit Cuaca cerah = Hidup sedang berjalan normal. Cuaca buruk disertai suara suara petir = Ada orang yang menyatakan tidak setuju. Tampak kilatan sinar petir = Telah menemukan jawaban atas misteri yang telah lama dipikirkan. Mabuk Mabuk = Peringatan agar jangan terlalu larut dalam kegembiraan. Makan Sedang makan = Sedang kesepian karena ditinggal sesuatu atau seseorang yang disayangi. Sedang lapar = Butuh kasih sayang dan perhatian. Makanan Biskuit = masalah-masalah kecil, perpisahan sementara. Kacang polong = Kemakmuran. Kacang tanah = Banyak teman. Makaroni = Biasanya merupakan pertanda buruk. Kentang goreng = Ada perbaikan dalam kehidupan Anda. Sayap ayam = Tanda kemakmuran. Makanan Burung Memberi makanan burung = Anda akan naik gaji. Menyebarkan makanan burung di tanah = Bisnis Anda akan berakar kuat dan tubuh berkembang. Mandi Mandi dengan senang = Hati sedang senang. Mandi di bawah pancuran deras = Sedang berusaha menyingkirkan beban emosi dalam pikiran. Mata Ada sorot mata memandang tajam = Merasa diawasi seseorang dan takut dinilai buruk oleh orang tersebut. Menjadi buta = Berusaha melupakan kenangan buruk. Matahari Sinar matahari menerobos perlahan dari balik awan = Cita-cita atau kebenaran yang terkuak sedikit demi sedikit. Terkena sorotan matahari terik dan menyilaukan = Menghadapi problem yang datang bersamaan dengan kesenangan. Matahari dan bulan turun ke bumi = Orangtua Anda akan mengalami kesusahan. Matahari dan bulan bertemu = Anda akan mendapatkan anak. Meja Melihat meja makan = Akan dapat teman-teman baru. Melihat meja dapur = Perlu ada cara-cara baru dalam menangani usaha. Menata meja = Akan memasuki masa pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Membersihkan meja = Kebahagiaan yang sedang dialami akan segera berubah menjadi penderitaan. Melihat meja kosong = Ada kesengsaraan dan kekerasan hidup yang akan Anda hadapi. Ada tanah melapisi meja = Merasa bersalah atas suatu hal. Memasak Memasak langsung dari atas api unggun = Persoalan yang dihadapi agak ringan. Memasak dengan peralatan kompor = Persoalan yang dihadapi cukup berat. Menyelam

Menyelam = Sedang berusaha memahami suatu masalah. Menyelam di air dingin = Kesehatan Anda akan menurun. Menyelam di air keruh = Ada keinginan untuk mengasingkan diri dari kehidupan ramai. Menyelam di air jernih = Akan dapat kenikmatan hidup. Mikroskop Meihat mikroskop = Isyarat agar tidak terlalu membanding-bandingkan milik Anda dengan milik orang lain. Mimpi Dalam Mimpi Mimpi dalam mimpi = Sedang cemas,gelisah, atau takut; alam bawah sadar memperkuat pesan yang ingin disampaikan ke kita. Mimpi Berganti-ganti Dalam sekali tidur banyak mimpi muncul berganti-ganti = Sedang kesulitan untuk menentukan langkah masa depan yang tepat. Museum Melihat museum = Peringatan agar tidak tenggelam dalam masalalu. Musim Musim dingin = Pertanda Anda perlu istirahat. Musim gugur = Peringatan agar tidak menunda pekerjaan. Nyamuk Digigit nyamuk = Gangguan emosional akibat seseorang yang menyakiti perasaan ataupun akibat gosip yang beredar. Obor Melihat obor = Apa yang sudah digenggam akan terus berjalan lancar di masa mendatang. Berjalan memegang obor = Kesuksesan akan segera datang yang berkaitan dengan pekerjaan. Operasi Menjalani operasi = Ada bagian dalam tubuh yang tidak beres. Jika mendapat mimpi seperti ini segeralah cek ke dokter. Panah Seseorang memanah Anda = Ada rekan yang hendak menjatuhkan atau menghalangi kepentingan Anda. Melihat panah patah = Ada hubungan yang sebaiknya diakhiri saja. Melihat panah = Isyarat agar segera menentukan tujuan hidup di hari-hari mendatang. Melihat panah mengarah ke sesuatu = Arah yang ditunjuk itu adalah arah yang harus kita tempuh dalam hidup sehari-hari. Melihat hati tertusuk panah = Ada persahabatan atau percintaan yang hangat. Pengantin Melihat/menjadi pengantin = 1. Menemukan pasangan yang cocok. 2. Mendapatkan profesi yang sesuai dengan cita-cita. 3. Mendapat musibah/kecelakaan. Pernikahan Melangsungkan pernikahan = Akan beruntung. Melihat upacara pernikahan di suatu rumah = Salah satu penghuni rumah itu akan meninggal. Peti Melihat peti yang biasa berisi hartabenda = Sedang mengharapkan datangnya kejutan. Melihat peti mati = Pertanda matinya harapan. Rantai Seluruh tubuh dirantai = Dalam rasa putus asa yang memuncak. Sisir Menyisir rambut = Merasa berwajah menarik.

Rambut rontok atau botak = Harga diri jatuh karena ulah seseorang.

Sapu Menyapu = Ingin keluar dari masalalu yang mengganggu dan memulai hidup baru yang lebih baik. Telur Memecahkan telur = Telah merasa puas dalam hidup.

Tertawa Tertawa tanpa suara = Akan mendapat yang diidam-idamkan. Tertawa terlalu lebar = Akan mengalami kesedihan. Tertawa karena orang lain = Orang tersebut berpengaruh besar di hari-hari mendatang.

Tumbuhan Rambat Pohon kecil merambat di pohon besar = Akan beruntung. Bunga merambat di pagar = Akan dapat jodoh.

Undian Berhubungan dengan undian = 1. Mempunyai tujuan yang tampaknya tidak akan tercapai. 2. Terlibat dalam suatu hal yang di luar kendali.

Undangan Mendapat undangan = Panjang usia dan damai. Diundang teman/saudara = Akan mendapat undangan suatu acara yang kurang menyenangkan. Membuat undangan dengan tangan sendiri = Peringatan agar anda melakukan sesuatu yang kreatif yang seharusnya bisa Anda lakukan.

Warung Makan di warung dengan banyak teman = Akan ada rezeki. Makan di warung sendirian = Akan ada kegagalan.

Wartawan Bertemu wartawan dan diwawancarai = Keberhasilan bsar akan datang. Menjadi wartawan = Mendapat inspirasi cemerlang yang datang tiba-tiba. Wahyu Mendapat wahyu dari Tuhan = Mendapat kehidupan mulia dan berumur panjang.

Ziarah Berziarah = 1. Hidup akan tenang dan damai. 2. Keinginan untuk melakukan perubahan besar. Berziarah ke batu nisan orang yang dikenal = Ada sifat buruk yang sama dengan nama orang di batu nisan itu dan harus diubah.

Zodiak Melihat zodiak tertentu = Alam bawah sadar mengingatkan untuk menerapkan semua sifat baik dari zodiak tersebut.

Zikir Berzikir bersama = Akan dapat ilmu berlimpah. Berzikir sendirian = Pertanda anda sudah punya pegangan kuat. Berzikir “Al-Alim” = Akan dapat ilmu bermanfaat.

Warna Merah = 1. Ada kemarahan, kerisauan, atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Telah menguras energi secara berlebihan dan butuh waktu untuk istirahat.

Jingga = Pesan dari alam bawah sadar agar lebih bersemangat mengejar cita-cita.

Kuning = Kemunduran bidang usaha atau sosial.

Kuning suram = Lever sedang lemah.

Biru gelap = 1. Depresi. 2. Kerinduan akan masa lalu. 3. Hilangnya romantisme.

Biru terang = Perasaan senang dan bersemangat mengahdapi suatu pekerjaan baru.

Putih = Baru saja bebas dari deraan masa lalu dan di awal lembaran hidup yang baru.

Ungu = Perlu lebih sederhana tapi juga lebih percaya diri.

Advertisements

Tindakan

Informasi

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: